जिल्ला स्थित संघ, प्रदेश र स्थानिय तहहरुको आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक समिक्षा गोष्ठी

जिल्ला स्थित संघ, प्रदेश र स्थानिय तहहरुको आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक समिक्षा गोष्ठी कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा भाद्र १० र ११ गते सम्पन्न भएको छ ।

Skip to toolbar