LISA र FRA को नतिजा सार्वजनिक सम्बन्धमा ।

 

जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तहहरुको स्थानीय तहहरुको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन LISA र वित्तिय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन FRA को नतिजा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय कालीकोटले सार्वजनिक गरेको छ । पालिकामा आ.व. २०७८/०७९ मा भए गरेका कामकाजहरुको कागजातहरु पोर्टलमा हाली नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो ।

 

Skip to toolbar