स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन कार्यविधि,२०७९ आ.व. २०८०/०८१ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन कालीकोट जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को जिल्ला दररेट स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन(LED) कार्यविधि,२०७९ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ LISA र FRA को नतिजा सार्वजनिक सम्बन्धमा । स्थानिय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) कार्यविधि,२०७७(संशोधन सहित) छलफल तथा परामर्श गोष्ठी कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धमा (पालिका प्रमुख/अध्यक्ष र योजना शाखा प्रमुख) अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धमा । जिल्ला स्थित संघ, प्रदेश र स्थानिय तहहरुको आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक समिक्षा गोष्ठि सम्पन्न

LISA र FRA को नतिजा सार्वजनिक सम्बन्धमा ।

 

जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तहहरुको स्थानीय तहहरुको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन LISA र वित्तिय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन FRA को नतिजा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय कालीकोटले सार्वजनिक गरेको छ । पालिकामा आ.व. २०७८/०७९ मा भए गरेका कामकाजहरुको कागजातहरु पोर्टलमा हाली नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो ।

 

Skip to toolbar