स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन कार्यविधि,२०७९ आ.व. २०८०/०८१ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन कालीकोट जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को जिल्ला दररेट स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन(LED) कार्यविधि,२०७९ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ LISA र FRA को नतिजा सार्वजनिक सम्बन्धमा । स्थानिय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) कार्यविधि,२०७७(संशोधन सहित) छलफल तथा परामर्श गोष्ठी कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धमा (पालिका प्रमुख/अध्यक्ष र योजना शाखा प्रमुख) अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धमा । जिल्ला स्थित संघ, प्रदेश र स्थानिय तहहरुको आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक समिक्षा गोष्ठि सम्पन्न

अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिल्ला दररेट २०७९/०८० , विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालीकोट जिल्लाको आ व २०७९/०८० को दररेट
प्रथम चाैमासिक समिक्षा गाेष्ठीका निर्णयहरु २०७७-०८-१८ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्रथम चाैमासिक समिक्षा गाेष्ठीका निर्णयहरु
अा‍.व.२०७२/०७३ काे सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन 2073-03-26 सूचना तथा अभिलेख विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
साामजिक परीक्षण प्रतिवेदन
कालिकोट जिल्लाकाे अा.व. २०७२/०७३ काे जिल्ला दररेट विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दररेट
१९ औं जिल्ला परिषदको वार्षिक जिल्ला विकास योजना , २०७२-१२-२२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोट जिल्ला को १९ औं जिल्ला परिषदको वार्षिक जिल्ला विकास योजना |
सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन २०७२-११-१७ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समिति को सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन |
उपभोक्त समिति गठन गरी सम्झौता गर्न पठाउनु २०७२-११-१७ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समिति को उपभोक्त समिति गठन गरी सम्झौता गर्न पठाउनु हुनु |
आ.व. २०७२।०७३ को वार्षिक आय ब्यय विवरण २०७२-११- १४ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोट जिल्ला को आ.व. २०७२।०७३ को वार्षिक आय ब्यय विवरण |
१९ औ जिल्ला परिषद २०७३/७४ को बार्षिक नीति , कार्येक्रम तथा बजेट बक्तब्य , २०७२-११-१४ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोटको १९ औ जिल्ला परिषद २०७३/७४ को बार्षिक नीति , कार्येक्रम तथा बजेट बक्तब्य
जिल्ला पाश्र्वचित्र २०७२-०९-०३ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोट जिल्ला पाश्र्वचित्र
आवधिक जिल्ला विकास योजना , २०७२-०९-०३ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोट जिल्ला विकास समिति को आवधिक जिल्ला विकास योजना
आ.व. २०७१-०७२ को तेश्रो सार्वजनिक सुनुवाईको प्रतिवेदन २०७२-०९-०४ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोट जिल्ला विकास समिति आ.व. २०७१÷०७२ को तेश्रो सार्वजनिक सुनुवाईको प्रतिवेदन
बार्षिक जिल्ला विकास योजना को आ.व. २०७१/०७२ २०७२-०९-०६ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोट जिल्ला को बार्षिक जिल्ला विकास योजना को आ.व. २०७१/०७२
१८ औ जिल्ला परिषद २०७२-०९-०६ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोट जिल्लाको १८ औ जिल्ला परिषद जिल्ला विकास समिति कालिकोट I
बजेट २०७२-०९-०६ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समिति को बजेट
क्षमता विकास योजना २०७२-०९-०६ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
क्षमता विकास योजना
१६ औं जिल्ला परिषदबाट पारित जिल्ला विकास योजना २०७२-०९-०६ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
१६ औं जिल्ला परिषदबाट पारित जिल्ला विकास योजना
बजेट सिलिंङ् तथा मार्गदर्शन पठाइएको सम्बन्धमा , २०७२-०८-२८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बजेट सिलिंङ् तथा मार्गदर्शन पठाइएको सम्बन्धमा
जिल्ला विकास समितिको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७१-०७२ २०७२-०४-०१ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोट जिल्ला को जिल्ला विकास समितिको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७१-०७२
१८ औं जिल्ला परिषदवाट पारित वार्षिक जिल्ला विकास योजना २०७१-११-२८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोट जिल्ला को १८ औं जिल्ला परिषदवाट पारित वार्षिक जिल्ला विकास योजना |

Skip to toolbar