सूचना तथा समाचार


LISA र FRA को नतिजा सार्वजनिक सम्बन्धमा ।

  जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तहहरुको स्थानीय तहहरुको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन LISA र वित्तिय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन FRA को नतिजा...
थप पढ्नुहोस ...छलफल तथा परामर्श गोष्ठी कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धमा (पालिका प्रमुख/अध्यक्ष र योजना शाखा प्रमुख)

जिल्लाका नौ वटा पालिकाका प्रमुख/अध्यक्ष र योजना शाखा प्रमुखका लागी

जिसस र नगरपालिका, गाउँपालिकाकाका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुकाे विवरण

जिसस र नगरपालिका, गाउँपालिकाकाका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुकाे विवरण
Skip to toolbar