सूचना तथा समाचार


LISA र FRA को नतिजा सार्वजनिक सम्बन्धमा ।

  जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तहहरुको स्थानीय तहहरुको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन LISA र वित्तिय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन FRA को नतिजा...
थप पढ्नुहोस ...स्थानिय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) कार्यविधि,२०७७(संशोधन सहित)

स्थानिय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) कार्यविधि,२०७७(संशोधन सहित)Skip to toolbar