आ.व. २०८०/०८१ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन कालीकोट जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को जिल्ला दररेट स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन(LED) कार्यविधि,२०७९ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ LISA र FRA को नतिजा सार्वजनिक सम्बन्धमा । स्थानिय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) कार्यविधि,२०७७(संशोधन सहित) छलफल तथा परामर्श गोष्ठी कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धमा (पालिका प्रमुख/अध्यक्ष र योजना शाखा प्रमुख) अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धमा । जिल्ला स्थित संघ, प्रदेश र स्थानिय तहहरुको आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक समिक्षा गोष्ठि सम्पन्न जिल्ला समन्वय समिति कालीकोटका पदाधिकारीहरुको विवरण

सूचना तथा समाचार
१९ औ जिल्ला परिषद

१९ औ जिल्ला परिषद तयारी का लागि सभागितानामक योजना तर्जुमा प्रतिक्रिया समय तालिका |  तथ्यांकिय विवरण

तथ्यांकिय विवरण गा.वि.स अनुसार जनसंख्या विवरण सि.नं गा.वि.स कुल घरधुरी कुल महिला कुल पुरुष कुल जनसंख्या १ मान्म ६५७ ३६५७...
थप पढ्नुहोस ...१७ औं जिल्ला परिषदबाट पारित जिल्ला को निर्णय

  १७ औं जिल्ला परिषदबाट पारित जिल्ला को निर्णय

Skip to toolbar