LISA र FRA को नतिजा सार्वजनिक सम्बन्धमा । स्थानिय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) कार्यविधि,२०७७(संशोधन सहित) छलफल तथा परामर्श गोष्ठी कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धमा (पालिका प्रमुख/अध्यक्ष र योजना शाखा प्रमुख) अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धमा । जिल्ला स्थित संघ, प्रदेश र स्थानिय तहहरुको आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक समिक्षा गोष्ठि सम्पन्न जिल्ला समन्वय समिति कालीकोटका पदाधिकारीहरुको विवरण कालीकोट जिल्लाका पालिकाहरुको पदाधिकारी तथा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरुको विवरण कालीकोट जिल्लाको जिल्ला दररेट २०७९/०८० स्वत: प्रकाशन (२०७९ वैशाख १ देखी असार मसान्त सम्म) जिल्ला परिषद सम्पन्न भएको सम्बन्ध

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
बार्षिक जिल्ला विकास योजना को आ.व. २०७१/०७२ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२-०९-०६ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोट जिल्ला को बार्षिक जिल्ला विकास योजना को आ.व. २०७१/०७२
जिल्ला विकास समितिको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७१-०७२ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२-०४-०१ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोट जिल्ला को जिल्ला विकास समितिको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७१-०७२
Skip to toolbar