आ.व. २०८०/०८१ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन कालीकोट जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को जिल्ला दररेट स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन(LED) कार्यविधि,२०७९ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ LISA र FRA को नतिजा सार्वजनिक सम्बन्धमा । स्थानिय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) कार्यविधि,२०७७(संशोधन सहित) छलफल तथा परामर्श गोष्ठी कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धमा (पालिका प्रमुख/अध्यक्ष र योजना शाखा प्रमुख) अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धमा । जिल्ला स्थित संघ, प्रदेश र स्थानिय तहहरुको आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक समिक्षा गोष्ठि सम्पन्न जिल्ला समन्वय समिति कालीकोटका पदाधिकारीहरुको विवरण

बजेट तथा कार्यक्रम


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आ.व. २०७२।०७३ को वार्षिक आय ब्यय विवरण बजेट तथा कार्यक्रम २०७२-११- १४ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोट जिल्ला को आ.व. २०७२।०७३ को वार्षिक आय ब्यय विवरण |
१९ औ जिल्ला परिषद २०७३/७४ को बार्षिक नीति , कार्येक्रम तथा बजेट बक्तब्य प्रकाशन, बजेट तथा कार्यक्रम २०७२-११-१४ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोटको १९ औ जिल्ला परिषद २०७३/७४ को बार्षिक नीति , कार्येक्रम तथा बजेट बक्तब्य
बजेट बजेट तथा कार्यक्रम २०७२-०९-०६ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समिति को बजेट
बजेट सिलिंङ् तथा मार्गदर्शन पठाइएको सम्बन्धमा प्रकाशन, बजेट तथा कार्यक्रम २०७२-०८-२८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बजेट सिलिंङ् तथा मार्गदर्शन पठाइएको सम्बन्धमा
१८ औ जिल्ला परिषद २०७२-७३ को बार्षिक नीति , कार्येक्रम तथा बजेट बक्तब्य बजेट तथा कार्यक्रम २०७१।१०।२८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोट जिल्ला को १८ औ जिल्ला परिषद २०७२-७३ को बार्षिक नीति , कार्येक्रम तथा बजेट बक्तब्य |
आ.व. २०७१।०७२ को वार्षिक आय ब्यय विवरण बजेट तथा कार्यक्रम २०७१- १०- १८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोट जिल्ला को आ.व. २०७१।०७२ को वार्षिक आय ब्यय विवरण |
१७ औ जिल्ला परिषद २०७१-७२ को बार्षिक नीति , कार्येक्रम तथा बजेट बक्तब्य बजेट तथा कार्यक्रम २०७०।११।१८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोट जिल्ला को १७ औ जिल्ला परिषद २०७१-७२ को बार्षिक नीति , कार्येक्रम तथा बजेट बक्तब्य |
आ.व. २०७०।०७१ को वार्षिक आय ब्यय विवरण बजेट तथा कार्यक्रम २०७०-११-१८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोट जिल्ला को आ.व. २०७०।०७१ को वार्षिक आय ब्यय विवरण |
१६ औ जिल्ला परिषद २०७०-७१ को बार्षिक नीति , कार्येक्रम तथा बजेट बक्तब्य बजेट तथा कार्यक्रम २०६९।११।३० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोट जिल्ला को १६ औ जिल्ला परिषद २०७०-७१ को बार्षिक नीति , कार्येक्रम तथा बजेट बक्तब्य |
आ.व. २०६९।०७० को वार्षिक आय ब्यय विवरण बजेट तथा कार्यक्रम २०६९-११-३० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोट जिल्ला को आ.व. २०६९।०७० को वार्षिक आय ब्यय विवरण |
Skip to toolbar