स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन कार्यविधि,२०७९ आ.व. २०८०/०८१ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन कालीकोट जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को जिल्ला दररेट स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन(LED) कार्यविधि,२०७९ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ LISA र FRA को नतिजा सार्वजनिक सम्बन्धमा । स्थानिय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) कार्यविधि,२०७७(संशोधन सहित) छलफल तथा परामर्श गोष्ठी कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धमा (पालिका प्रमुख/अध्यक्ष र योजना शाखा प्रमुख) अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धमा । जिल्ला स्थित संघ, प्रदेश र स्थानिय तहहरुको आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक समिक्षा गोष्ठि सम्पन्न

बजेट तथा कार्यक्रम


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
१५ औ जिल्ला परिषद २०६९-७० को बार्षिक नीति , कार्येक्रम तथा बजेट बक्तब्य बजेट तथा कार्यक्रम २०६८।११।१८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोट जिल्ला को १५ औ जिल्ला परिषद २०६९-७० को बार्षिक नीति , कार्येक्रम तथा बजेट बक्तब्य |
आ.व. २०६८।०६९ को वार्षिक आय ब्यय विवरण बजेट तथा कार्यक्रम २०६८-११-१८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोट जिल्ला आ.व. २०६८।०६९ को वार्षिक आय ब्यय विवरण
१४ औ जिल्ला परिषद २०६८-६९ को बार्षिक नीति , कार्येक्रम तथा बजेट बक्तब्य बजेट तथा कार्यक्रम २०६७।११।३० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोट जिल्ला को १४ औ जिल्ला परिषद २०६८-६९ को बार्षिक नीति , कार्येक्रम तथा बजेट बक्तब्यहरु |
Skip to toolbar