जिल्ला योजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आवधिक जिल्ला विकास योजना आवधिक योजना, जिल्ला योजना २०७२-०९-०३ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोट जिल्ला विकास समिति को आवधिक जिल्ला विकास योजना
क्षमता विकास योजना जिल्ला योजना २०७२-०९-०६ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
क्षमता विकास योजना
१६ औं जिल्ला परिषदबाट पारित जिल्ला विकास योजना जिल्ला योजना २०७२-०९-०६ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
१६ औं जिल्ला परिषदबाट पारित जिल्ला विकास योजना
१८ औं जिल्ला परिषदवाट पारित वार्षिक जिल्ला विकास योजना जिल्ला योजना २०७१-११-२८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोट जिल्ला को १८ औं जिल्ला परिषदवाट पारित वार्षिक जिल्ला विकास योजना |
१८ औं जिल्ला परिषदबाट पारित जिल्ला विकास योजना जिल्ला योजना २०७२-०९-०६ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक जिल्ला विकास योजना भाग २ आ. व. २०७२/०७३
१७ औं जिल्ला परिषदवाट पारित वार्षिक जिल्ला विकास योजना जिल्ला योजना २०७०-११-२० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोट जिल्ला को १७ औं जिल्ला परिषदवाट पारित वार्षिक जिल्ला विकास योजना |
१६ औं जिल्ला परिषदबाट पारित जिल्ला विकास योजना जिल्ला योजना २०६९।१२।२९ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोट जिल्ला को १६ औं जिल्ला परिषदबाट पारित जिल्ला विकास योजना
१५ औं जिल्ला परिषदवाट पारित वार्षिक जिल्ला विकास योजना जिल्ला योजना २०६९-१२-०५ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोट जिल्ला को १५ औं जिल्ला परिषदवाट पारित वार्षिक जिल्ला विकास योजना |
१४ औं जिल्ला परिषदवाट पारित वार्षिक जिल्ला विकास योजना जिल्ला योजना २०६७-१२-३० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोट जिल्ला को १४ औं जिल्ला परिषदवाट पारित वार्षिक जिल्ला विकास योजना |
Skip to toolbar