सार्वजनिक सुनुवाई


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन सार्वजनिक सुनुवाई २०७२-११-१७ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समिति को सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन |
आ.व. २०७१-०७२ को तेश्रो सार्वजनिक सुनुवाईको प्रतिवेदन सार्वजनिक सुनुवाई २०७२-०९-०४ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोट जिल्ला विकास समिति आ.व. २०७१÷०७२ को तेश्रो सार्वजनिक सुनुवाईको प्रतिवेदन
Skip to toolbar