प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिल्ला दररेट २०७९/०८० प्रकाशन, सूचना तथा जानकारी विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालीकोट जिल्लाको आ व २०७९/०८० को दररेट
कालिकोट जिल्लाकाे अा.व. २०७२/०७३ काे जिल्ला दररेट प्रकाशन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दररेट
१९ औं जिल्ला परिषदको वार्षिक जिल्ला विकास योजना प्रकाशन, योजना तथा परियोजना २०७२-१२-२२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोट जिल्ला को १९ औं जिल्ला परिषदको वार्षिक जिल्ला विकास योजना |
उपभोक्त समिति गठन गरी सम्झौता गर्न पठाउनु प्रकाशन २०७२-११-१७ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समिति को उपभोक्त समिति गठन गरी सम्झौता गर्न पठाउनु हुनु |
१९ औ जिल्ला परिषद २०७३/७४ को बार्षिक नीति , कार्येक्रम तथा बजेट बक्तब्य प्रकाशन, बजेट तथा कार्यक्रम २०७२-११-१४ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोटको १९ औ जिल्ला परिषद २०७३/७४ को बार्षिक नीति , कार्येक्रम तथा बजेट बक्तब्य
जिल्ला पाश्र्वचित्र प्रकाशन २०७२-०९-०३ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोट जिल्ला पाश्र्वचित्र
१८ औ जिल्ला परिषद प्रकाशन २०७२-०९-०६ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोट जिल्लाको १८ औ जिल्ला परिषद जिल्ला विकास समिति कालिकोट I
बजेट सिलिंङ् तथा मार्गदर्शन पठाइएको सम्बन्धमा प्रकाशन, बजेट तथा कार्यक्रम २०७२-०८-२८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बजेट सिलिंङ् तथा मार्गदर्शन पठाइएको सम्बन्धमा
Skip to toolbar