LISA र FRA को नतिजा सार्वजनिक सम्बन्धमा । स्थानिय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) कार्यविधि,२०७७(संशोधन सहित) छलफल तथा परामर्श गोष्ठी कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धमा (पालिका प्रमुख/अध्यक्ष र योजना शाखा प्रमुख) अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धमा । जिल्ला स्थित संघ, प्रदेश र स्थानिय तहहरुको आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक समिक्षा गोष्ठि सम्पन्न जिल्ला समन्वय समिति कालीकोटका पदाधिकारीहरुको विवरण कालीकोट जिल्लाका पालिकाहरुको पदाधिकारी तथा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरुको विवरण कालीकोट जिल्लाको जिल्ला दररेट २०७९/०८० स्वत: प्रकाशन (२०७९ वैशाख १ देखी असार मसान्त सम्म) जिल्ला परिषद सम्पन्न भएको सम्बन्ध

मान्म

कालिकोट जिल्ला को मान्म गाबिस मा यहाँ हरु को स्वागत छ |

Manma

सामाजिक सुरक्षा


आ. व. जेष्ठ नागरिक जेष्ठ नागरिक कर्णाली जेष्ठ नागरिक दलित एकल बिधवा पूर्ण अशक्त अपांग आंशिक अशक्त लोपोन्मुख बालबालिका डाउनलोड
पु पु पु पु पु पु पु
२०७२-०७३ 241 डाउनलोड
२०७२-०७३ 196 डाउनलोड
२०७२-०७३ 212 डाउनलोड
२०७२-०७३ 279 डाउनलोड
२०७२-०७३ 158 डाउनलोड
२०७२-०७३ 65 डाउनलोड
२०७२-०७३ 45 डाउनलोड
२०७२-०७३ 40 डाउनलोड
२०७२-०७३ 103 डाउनलोड
२०७२-०७३ 360 डाउनलोड

Skip to toolbar